Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.pdaa.edu.ua:8080/handle/123456789/4014
Title: Виявлення складу професійних компетенцій майбутніх товарознаців-експертів як необхдний етап проектування ДОС ВПО нового покоління
Authors: Мороз, Світлана Едуардівна
Keywords: Компетентнісна парадигма, освітній стандарт, професійні компетенції, результати навчання
Issue Date: 2014
Publisher: Полтавський університет економіки і торгівлі
Citation: УДК 668.62:005.52
Series/Report no.: Актуальні проблеми теорії і практики експертизи товарів;
Abstract: Компетентнісна парадигма сучасної освіти стимулює науковців до переосмислення традиційних поглядів на професійну підготовку майбутніх фахівців і є однією з найбільш обговорюваних у освітянських колах. Шляхи подолання проблем, пов’язаних із невідповідністю вищої професійної освіти структурі потреб ринку праці, науковці пов’язують із орієнтацією змісту та організації навчання на компетентнісний підхід, пошуком об’єктивних механізмів його впровадження, перенесенням уваги з процесу навчання на його результати.
Description: Мороз С.Е. Виявлення складу професійних компетенцій майбутніх товарознаців-експертів як необхдний етап проектування ДОС ВПО нового покоління [Електронний ресурс] / С. Е. Мороз // І Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція «Актуальні проблеми теорії і практики експертизи товарів», 18-20 березня 2014 року, Полтава, Україна / ВНЗ Укоопспілки Полтавський університет економіки і торгівлі. – Режим доступу: URL : http://ekspertovar.vdforum.ru/viewtopic.php?f=13&t=60.
URI: http://dspace.pdaa.edu.ua:8080/handle/123456789/4014
ISBN: 978-966-184-160-3
Appears in Collections:Тези конференцій

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
research3.pdf2.5 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.