Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.pdaa.edu.ua:8080/handle/123456789/4005
Title: Особливості енергоспоживання в процесі виробництва продукції рослинництва
Other Titles: Проблеми і перспективи інноваційного розвитку аграрного сектора економіки в умовах інтеграційних процесів: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції
Authors: Калініченко, Олександр Володимирович
Issue Date: 2016
Publisher: ХНАУ
Citation: Калініченко О. В. Особливості енергоспоживання в процесі виробництва продукції рослинництва. Проблеми і перспективи інноваційного розвитку аграрного сектора економіки в умовах інтеграційних процесів: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 22 грудня 2016 р. У 2 ч. Ч. 1; Харк. нац. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва. – Х.: ХНАУ, 2016. С. 102 – 106.
Description: З точки зору енергетичної оцінки рослинництво є галуззю сільськогосподарського виробництва, в якій відбувається перманентний процес перетворення поновлюваної енергії (фотосинтетична сонячна радіація, енергопотенціал ґрунту, температура повітря і ґрунту), непоновлюваної енергії (енергетичні ресурси – бензин, дизельне паливо, електроенергія; енергія, уречевлена в мінеральних та органічних добривах, пестицидах; енергія, уречевлена в насінні; енергія, уречевлена в техніці та обладнанні; енергія, уречевлена в будівлях та спорудах) та енергії живої праці на потенційну енергію органічної речовини.
URI: http://dspace.pdaa.edu.ua:8080/handle/123456789/4005
Appears in Collections:Тези конференційItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.