Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.pdaa.edu.ua:8080/handle/123456789/399
Title: Występowanie bakterii fitopatogenicznej Pantoea agglomerans w uprawie soi
Authors: Patyka, Volodymyr
Gnatiuk, Tetiana
Zhytkevych, Natalia
Kalinichenko, Antonina
Frączek, Krzysztof
Keywords: Pantoea agglomerans
phytopathogen
monitoring
biological properties
fitopatogen
właściwości biologiczne
Issue Date: 2015
Publisher: Progress in Plant Protection / Postępy w Ochronie Roślin
Series/Report no.: 55 (3);p. 280-285
Abstract: The results of monitoring of soybean crops in Ukraine revealed the occurrence of numerous pathogens. Along with the typical and common bacterial diseases of soybean, the facultative plant pathogen Pantoea agglomerans is becoming more active. In some years the pathogen is widespread and damaging, whereas in the others its development was restrained. Monitorowanie występowania chorób bakteryjnych w uprawach soi na Ukrainie wykazało różnorodny skład gatunkowy czynników chorobotwórczych. Stwierdzono, że wraz z typowymi i powszechnymi chorobami bakteryjnymi soi aktywizuje się fakultatywny fitopatogen Pantoea agglomerans. W niektórych latach patogen występuje powszechnie i powoduje znaczące straty, w innych latach jego rozwój jest ograniczony.
URI: http://www.progress.plantprotection.pl/?node_id=35&lang=pl&ma_id=1533
http://dspace.pdaa.edu.ua:8080/handle/123456789/399
ISSN: 1427-4337
Appears in Collections:Міжнародні видання

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ochrona_rosl_55_Kalin_2015.pdf568.48 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.