Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.pdaa.edu.ua:8080/handle/123456789/3953
Title: Організаційно-економічний механізм управління інформаційним потенціалом підприємства
Authors: Маркіна, Ірина Анатоліївна
Markina, Iryna
Сьомич, Микола Іванович
Дячков, Дмитро Володимирович
Keywords: етапи
інформаційний потенціал
організаційно-економічний механізм
підсистема механізму управління інформаційним потенціалом
інформаційний ресурс
підприємство
рівні інформаційного потенціалу
Issue Date: 2016
Publisher: Економічний форум №2. – Луцьк: Редакційно-видавничий відділ Луцького НТУ
Abstract: У статті визначено сучасний стан інформаційного забезпечення діяльності вітчизняних підприємств. Розглянуто підходи до формування та використання організаційно-економічного механізму управління інформаційним потенціалом підприємства. Визначено сутність організаційно-економічного механізму управління інформаційним потенціалом. Запропоновано структурну побудову організаційноекономічного механізму управління інформаційним потенціалом, який складається з наступних блоків: системи управління, що передбачає виділення суб’єкта й об’єкта управління, цільової підсистеми, яка містить мету й основні результати функціонування та системи забезпечення. Розроблено поетапну методику формування організаційно-економічного механізму управління інформаційним потенціалом підприємства, що передбачає послідовність проходження шести основних етапів.
URI: http://dspace.pdaa.edu.ua:8080/handle/123456789/3953
Appears in Collections:Фахові видання

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ecfor_2016_2_28 (1).pdf868.69 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.