Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.pdaa.edu.ua:8080/handle/123456789/3952
Title: СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ВИРОБНИЦТВОМ ПРОДУКЦІЇ ПІДПРИЄМСТВА
Other Titles: Strategic management of production of the enterprise
Authors: КАЧАНЕНКО, ЄВГЕН АНДРІЙОВИЧ
Keywords: стратегічне управління
виробництво продукції
оптимальне поєднання галузей
екологізація землеробства
органічне виробництво
Issue Date: 2018
Publisher: Полтавська державна аграрна академія
Abstract: Досліджено теоретичні, методологічні та прикладні питання розвитку системи стратегічного управління виробництвом продукції підприємства, здійснено діагностику його чинників та результативності. Розроблено виробничу стратегію, яка базується на впроваджені стратегічного планування оптимальної галузевої структури, оновленні матеріально-технічної бази, проведенні технічного переоснащення процесу виробництва та збереження молока, використанні органічної технології вирощування культур та освоєнні ринку органічної продукції, участі підприємства в державних програмах виробництва продукції для дитячого та дієтичного харчування.
Description: Качаненко Є. А. Стратегічне управління виробництвом продукції підприємства (на матеріалах ДП «ДГ «Степне» Полтавського району). – Кваліфікаційна робота на правах рукопису. Магістерська дипломна робота на здобуття ступеня вищої освіти магістр за освітньо-професійною програмою Менеджмент організацій спеціальністю 073 Менеджмент. – Полтавська державна аграрна академія, Полтава, 2018.
URI: http://dspace.pdaa.edu.ua:8080/handle/123456789/3952
Appears in Collections:073 «Менеджмент»

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Реферат_Качаненко.pdf
  Restricted Access
331.74 kBAdobe PDFView/Open Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.