Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.pdaa.edu.ua:8080/handle/123456789/3874
Title: Впровадження інтерактивних моделей навчальних занять: інтеграція наукової творчості та професійних компетенцій
Authors: Канцедал, Наталія Анатоліївна
Пономаренко, Оксана Григорівна
Keywords: методологія наукових досліджень
облік
інтерактивні технології
Issue Date: 2019
Publisher: Полтавська державна аграрна академія
Abstract: Розглянуто напрями удосконалення методики викладання навчальної дисципліни «Основи наукових досліджень» (для здобувачів вищої освіти спеціальності 071 «Облік і оподаткування») впровадження яких сприяє не лише отриманню універсальних знань, а й їх практичній інтеграції з кваліфікаційними компетенціями майбутнього фахівця, що дає можливість збільшити приріст нових наукових результатів
Description: Канцедал Н. А., Пономаренко О. Г. Впровадження інтерактивних моделей навчальних занять: інтеграція наукової творчості та професійних компетенцій. Матеріали 50-ї науково-методичної конференції викладачів і аспірантів «Сучасний підхід до викладання навчальних дисциплін в контексті підвищення якості вищої освіти». – Полтава: РВВ ПДАА, 2019. С. 144-146.
URI: http://dspace.pdaa.edu.ua:8080/handle/123456789/3874
Appears in Collections:Тези конференцій

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kantsedal_Ponomarenko (144-146).pdf1.13 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.