Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.pdaa.edu.ua:8080/handle/123456789/3846
Title: Сучасні підходи до управління конкурентоспроможністю продукції підприємства
Authors: Маркіна, Ірина Анатоліївна
Сьомич, Микола Іванович
Ковалевська, Н.В.
Keywords: конкуренція
конкурентоспроможність
конкурентоспроможність продукції
оцінка конкурентоспроможності
ефективність
система управління конкурентоспроможністю продукції підприємства
Issue Date: 2017
Publisher: Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту КНТЕУ
Abstract: У статті висвітлено проблеми та сутність системи управління конкурентоспроможністю продукції підприємства. Управління конкурентоспроможністю продукції – це процес планування та забезпечення необхідного рівня підвищення конкурентоспроможності продукції за допомогою цілеспрямованого впливу на умови і чинники, що формують конкурентоспроможність. Конкурентоспроможність продукції підприємства характеризується певною групою показників. Виявлено, що для оцінки конкурентоспроможності, в основному, аналізуються технічні параметри і менше уваги приділяється економічним та управлінським показникам. Визначено напрями, що має охоплювати система забезпечення високої конкурентоспроможності. Нині конкуренція стрімко зростає, а тому для ефективного функціонування конкурентоспроможності керівництво підприємства повинно вміти відслідковувати зміни, що відбуваються, і проводити відповідні перетворення в політиці ведення виробництва та реалізації продукції. Зроблено висновки стосовно доцільності застосування сучасних підходів до системи управління конкурентоспроможністю продукції підприємства.
Description: Маркіна І. А. Сучасні підходи до управління конкурентоспроможністю продукції підприємства / І. А. Маркіна, М.І. Сьомич, Н.В. Ковалевська // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту КНТЕУ. – Чернівці: ПВКФ "Технодрук", 2017. – Вип. 4 (68). Економічні науки. – С. 145-154. / 0,59 др. арк. (особистий внесок автора 0,2 др. арк.)
URI: http://dspace.pdaa.edu.ua:8080/handle/123456789/3846
Appears in Collections:Фахові видання

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Vchtei_2017_4_15.pdf215.76 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.