Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.pdaa.edu.ua:8080/handle/123456789/3844
Title: Методологічні засади потенціалу підприємства та його структуризація
Authors: Маркіна, Ірина Анатоліївна
Markina, Iryna
Більовська, О.О.
Ганженко, Д.О.
Keywords: підприємство
потенціал
внутрішні можливості
внутрішній потенціал
структуризація
формування потенціалу
Issue Date: 2017
Publisher: Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту КНТЕУ
Abstract: Успішним в умовах динамічного мінливого зовнішнього середовища є те підприємство, яке постійно розвивається. На сучасному етапі актуалізуються питання пошуку ефективних способів забезпечення стабільності та результативної діяльності господарюючих суб’єктів. Діяльність будь-якого підприємства ґрунтується на формуванні та управлінні потенціалом, який є основою його сталого розвитку. У статті досліджується аналіз сутності та змісту «потенціалу підприємства», оскільки воно є досить складним поняттям і включає в себе багато взаємопов’язаних елементів. Розглядаються основні наукові підходи до формування потенціалу підприємства. Визначаються характерні риси потенціалу підприємства. Узагальнюються існуючі методичні підходи щодо виділення елементів потенціалу підприємства та аналізуються різні варіанти його структуризації. На основі взаємодії підприємства з ринковим середовищем виділяються основні види потенціалу підприємств.
Description: Маркіна І. А. Методологічні засади потенціалу підприємства та його структуризація / І. А. Маркіна, О. О. Більовська, Д.О. Ганженко // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту КНТЕУ. – Чернівці: ПВКФ "Технодрук", 2017. – Вип. 4 (68). Економічні науки. – С. 108-119. / 0,55 др. арк. (особистий внесок автора 0,18 др. арк.)
URI: http://dspace.pdaa.edu.ua:8080/handle/123456789/3844
Appears in Collections:Фахові видання

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
13.pdf211.5 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.