Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.pdaa.edu.ua:8080/handle/123456789/3712
Title: СТРАТЕГІЧНИЙ НАБІР УПРАВЛІННЯ ЗАКУПІВЛЯМИ СИРОВИНИ МОЛОКОПЕРЕРОБНИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ
Other Titles: STRATEGIC SET OF MANAGEMENT OF RAW MATERIALS PURCHASE BY DAIRY PROCESSING ENTERPRISES
СТРАТЕГИЧЕСКИЙ НАБОР УПРАВЛЕНИЯ ЗАКУПКАМИ СЫРЬЯ МОЛОКОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИМИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ
Authors: Браславець Тетяна Миколаївна
Keywords: стратегія
стратегічний набір
управління закупівлями
молокопереробне підприємство
тривимірна модель
ABC-XYZ-аналіз
Issue Date: 2015
Publisher: Національний університет харчових технологій
Abstract: У статті обґрунтовано необхідність застосування маркетингового підходу в управлінні закупівлями сировини та формування довгострокової взаємодії з постачальниками сировини. При розробці стратегічного набору управління за- купівлями сировини молокопереробним підприємством запропоновано вико- ристання тривимірної моделі стратегічного аналізу постачальників, побудо- ваної на основі показників рівня важливості постачальників, стабільності відносин та інтегральної оцінки сировини, що надійшла від постачальників. Залежно від значення інтегральної оцінки сировини виокремлено три рівні відносин з постачальниками (базовий, відповідальний, партнерський). Визна- чено стратегічний набір, рекомендований при управлінні закупівлями сировини молокопереробними підприємствами. Виконано апробацію запропонованої тривимірної моделі стратегічного аналізу постачальників на прикладі моло- копереробного підприємства Полтавської області.
Description: Сердюк Т. М. Стратегічний набір управління закупівлями сировини молокопереробними підприємствами / Т. М. Сердюк // Наукові праці Національного університету харчових технологій. - 2015. - Т. 21, № 1. - С. 68-75. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npnukht_2015_21_1_11.
URI: http://dspace.pdaa.edu.ua:8080/handle/123456789/3712
Appears in Collections:Фахові видання

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Npnukht_2015_21_1_11.pdf334.88 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.