Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.pdaa.edu.ua:8080/handle/123456789/3694
Title: Агроекологічна детермінація тренду врожайності кукурудзи як енергетичної сільськогосподарської культури
Authors: Пономаренко, Сергій Володимирович
Keywords: теорії пов'язаних рядів, геостатистичний підхід,тренд ,коефіцієнт детермінації ,варіабельності урожайності,рельєф,топографічний індекс вологості.
Issue Date: 2017
Publisher: ТОВ НВП «Укрпромторгсервіс»
Abstract: Існує багато підходів до прогнозування та прогнозних моделей продуктивності аграрного виробництва. Усі методи прогнозування врожайності можна звести до чотирьох груп – космостатистичні, геостатистичні, абстрактно-статистичні та системно-статистичні.Однією із найцікавіших наукових гіпотез є гіпотеза про циклічний характер змін врожайності на деякій обмеженій території. У якості міри схожості коливань врожайності сільськогосподарських культур можуть використовуватися коефіцієнти кореляції між рядами відхилень від трендів часових рядів однакової тривалості. У зв'язку з цим висновки, які ґрунтуються на дослідженні трендових залишків, завжди є неоднозначними через можливість вибору різних варіантів тренду. Для аналізу властивостей динамічної системи рекомендують позбутися тренду, що здійснюється або за допомогою механічного, або аналітичного згладжування
URI: http://dspace.pdaa.edu.ua:8080/handle/123456789/3694
Appears in Collections:101 «Екологія»

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ае детерм.тренду урож.кукр.енер.с.г культ.pdf
  Restricted Access
5.41 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.