Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.pdaa.edu.ua:8080/handle/123456789/3317
Title: Спосіб біотестування
Authors: Буйдін, Валерій Васильович
Поспєлов, Сергій Вікторович
Самородов, Віктор Миколайович
Keywords: біотестування
тест система
методи біотестування
Issue Date: 10-Jan-2013
Series/Report no.: UA;76574
Abstract: Спосіб біотестування включає пророщування насіння ячменю на досліджуваних розчинах речовин. Потім визначають сумарну довжину коренів та оцінюють активніть речовин.
Description: Патент №76574, Україна, МПК А01C1/00 (2013.01). Спосіб біотестування / Буйдін В.В., Поспєлов С.В., Самородов В.М. – Заявник і патентовласник Полтавський Національний педагогічний університет імені В.Г.Короленка - № u 201207312 заявл. 15.06.2012; опубл. 10.01.2013. Бюл. № 1.
URI: http://dspace.pdaa.edu.ua:8080/handle/123456789/3317
Appears in Collections:Патенти

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Пат_76574.pdf673.49 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.