Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.pdaa.edu.ua:8080/handle/123456789/326
Title: Наукова інтерпретація методології бухгалтерського обліку у працях Г.Г. Кірейцева
Authors: Канцедал, Наталія Анатоліївна
Keywords: методологія
облік
Issue Date: 2015
Publisher: Розвиток бухгалтерського обліку: теорія, професія, міжпредметні зв’язки: збірник матеріалів ІХ Міжнар. наук.-практ. конф. (26 лютого 2015 р.; м. Київ) / Відпов. за вип. Б. В. Мельничук. – К.: ННЦ «ІАЕ», 2015. – С.69-72.
Abstract: Здійснено систематизований аналіз наукових праць видатного вченого – доктора економічних наук, професора, заслуженого працівника освіти України Григорія Герасимовича Кірейцева, з метою виявлення проблемних питань методології бухгалтерського обліку, усвідомлення і переосмислення яких має стати рушієм активізації нових наукових пошуків у напрямі реалізації однієї з провідних ідей вченого: досягнення «методологічної чистоти» вітчизняного обліку.
URI: http://dspace.pdaa.edu.ua:8080/handle/123456789/326
Appears in Collections:Тези конференцій

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Канцедал_2015.pdf507.87 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.