Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.pdaa.edu.ua:8080/handle/123456789/3215
Title: Мінливість тривалості вегетаційного періоду у колекційних зразків сої
Authors: Білявська, Людмила Григорівна
Keywords: соя, сорт, колекція, урожайність
Issue Date: 2018
Publisher: Вісник ПДАА
Abstract: Наведено результати вивчення тривалості веґе- таційного періоду 145 колекційних зразків сої протя- гом 2013–2015 рр. На основі статистичного аналізу даних встановлено, що коефіцієнт варіації (V) три- валості веґетаційного періоду за зразками колекції був менший 10 % і коливався від 0,5 % у зразка ВНИИОЗ-76 до 4 % у зразка Merlin. Коефіцієнт регресії (bi), що характеризує ступінь екологічної пластичності, у колекційних зразківа ко- ливався від -3,31 у сорту Merlin до 3,23 у сорту Ель- дорадо. В межах кожної групи стиглості відібрано зразки, які виявилися стабільними. Згідно з екологіч- ною оцінкою за коефіцієнтом регресії (ступенем пла- стичності) та екологічною стабільністю встановле- но відносну цінність 28 генотипів, які були стабіль- ними (bi від 0 до 1) за тривалістю веґетаційного пе- ріоду. В ультраскоростиглій групі виділено 6 зразків, скоростиглій – 17 та в пізньостиглій – 5. Виділені генотипи є перспективними для селекційного та практичного використання.
URI: http://dspace.pdaa.edu.ua:8080/handle/123456789/3215
Appears in Collections:Міжнародні видання

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
стаття Стрижак Анни 2018 №2.pdf415.55 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.