Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.pdaa.edu.ua:8080/handle/123456789/3132
Title: Мікроекономіка. Навчально-методичний посібник
Authors: Калініченко, Олександр Володимирович
Березіна, Людмила Михайлівна
Issue Date: 2008
Publisher: Центр учбової літератури
Abstract: Навчально-методичний посібник відповідає типовій програмі дисципліни «Мікроекономіка». Він містить умовні позначення, зміст дисципліни, тематичний план вивчення дисципліни, плани семінарських і практичних занять, основні теоретичні підходи, питання для дискусії, одноваріантні та багатоваріантні запитання, приклади розв’язку задач, задачі, інтерактивні методи навчання, методичні рекомендації щодо підготовки рефератів, завдання та методичні рекомендації щодо виконання контрольної роботи студентів заочної форми навчання, методичні рекомендації щодо виконання курсової роботи, контроль рівня знань, словник основних термінів, а також список рекомендованої літератури з відповідних тем курсу. Для викладачів, студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів.
Description: Калініченко О. В., Мікроекономіка. Навч. пос. / О. В. Калініченко, Л. М. Березіна. – К.: Центр учбової літератури, 2008. – 472 с.
URI: http://dspace.pdaa.edu.ua:8080/handle/123456789/3132
ISBN: 978-966-364-728-9
Appears in Collections:Підручники і посібники

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Мiкроекономiка_Навч-метод_посiб_Калiнiченко.pdf1.37 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.