Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.pdaa.edu.ua:8080/handle/123456789/3103
Title: ЗАГРОЗИ ЕКОНОМІЧНІЙ БЕЗПЕЦІ ПІДПРИЄМСТВА: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ
Authors: Маркіна, Ірина Анатоліївна
Потапюк, Ірина Петрівна
Issue Date: 2017
Abstract: У статті розглянуті теоретичні аспекти щодо управління економічною безпекою підприємства. Зокрема, визначено, що економічна безпека підприємства – це забезпечення такого стану функціонування підприємства, який передбачає досягнення позитивного соціально-економічного ефекту шляхом одержання прибутку та задоволення потреб споживачів і працівників підприємства. Виявлено, що саме система економічної безпеки захищає підприємство від зовнішніх та внутрішніх загроз, надійно зберігає та ефективно використовує її матеріальний і фінансовий потенціал. Доведено, що одним із головних і складних завдань безпеки є прогнозування та попередження загроз, а не аналіз їх негативних наслідків після порушення безпеки. Саме прогнозування розвитку будь-якого явища виступає основою для практичних рішень, тому до загроз безпеці доцільно віднести відповідні несприятливі чинники як коротко-, так і довгострокової дії, як із миттєвим, так і з сповільненим результатом прояву. Здійснено аналіз дефініції «загроза». Загрозу визначено як реальну можливість впливу дії навмисного чи ненавмисного характеру, що порушує стійкість функціонування підприємства, завдає йому матеріальних та нематеріальних збитків Виділено основні компоненти загроз діяльності підприємства (умова, явище, подія або дія), визначені причини їх виникнення. Здійснено власну класифікацію загроз з урахуванням специфічних галузевих особливостей суб’єкта господарювання. Виокремлено найбільш значимі загрози економічній безпеці підприємства за ступенями.
Description: Маркіна І.А. Загрози економічній безпеці підприємства: теоретичний аспект / І.А. Маркіна, І.П. Потапюк // Вісник Приазовського державного технічного університету. Серія: економічні науки. – Маріуполь, 2017. – С. 130-137. / 0,36 др. арк. (особистий внесок автора 0,18 др. арк.)
URI: http://dspace.pdaa.edu.ua:8080/handle/123456789/3103
Appears in Collections:Фахові видання

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
VPDTU_ek_2017_33_19.pdf762.49 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.