Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.pdaa.edu.ua:8080/handle/123456789/3095
Title: Механізм державного управління екологічною безпекою аграрного виробництва в Україні
Authors: Маркіна, Ірина Анатоліївна
Markina, Iryna
Сьомич, Микола Іванович
Keywords: аграрне виробництво
державне управління
екологізація
екологічна безпека
механізм управління
сільська територія
сільське господарство
стійкий розвиток
Issue Date: 2018
Series/Report no.: ;1
Abstract: У статті охарактеризовані передумови необхідності формування комплексного, адаптивного механізму державного управління екологічною безпекою аграрного виробництва в Україні. Розроблено модель механізму державного управління екологічною безпекою аграрного виробництва в Україні, охарактеризовані його основні компоненти: суб’єкти, об’єкти, функції, принципи, завдання, напрями державного регулювання в сфері екологічної безпеки аграрного сектору та ефект. Запропоновано державну програму в галузі охорони навколишнього середовища і забезпечення екологічної безпеки, яка передбачає використання двох основних взаємопов’язаних напрямів: скорочення споживання природних ресурсів і обсягів забруднень з одночасним підвищенням якості економічного зростання шляхом модернізації та вдосконалення технологій, впровадження маловідходних і ресурсозберігаючих виробництв, вторинне використання перероблених ресурсів і відходів тощо. На основі державної політики в галузі охорони навколишнього середовища і забезпечення екологічної безпеки запропоновано регіональну політику, яка базується на використання п’яти основних форм управління екологічною безпекою: плата за користування природними ресурсами, формування ефективної системи платежів за природні ресурси, екологічне страхування, екологічний аудит, економічна ефективність регіонального проекту
Description: Маркіна І. А. Механізм державного управління екологічною безпекою аграрного виробництва в Україні / І. А. Маркіна, М.І. Сьомич // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України, 2018. - №1/2018. – С. 76-87. (1,0 др.арк., з них автору належить 0,5 друк. арк.).
URI: http://dspace.pdaa.edu.ua:8080/handle/123456789/3095
Appears in Collections:Фахові видання

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nzizvru_2018_1_13.pdf235.83 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.