Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.pdaa.edu.ua:8080/handle/123456789/3050
Title: КЛЮЧОВІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ АГРОПРОДОВОЛЬЧОЇ СФЕРИ КРАЇНИ
Authors: Маркіна, Ірина Анатоліївна
Вараксіна, О.В.
Keywords: конкурентоспроможність
фактори впливу
ключові аспекти
підприємства агропородовольчої сфери
національна безпека
формування конкурентоспроможності
Issue Date: 2018
Publisher: Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства: Економічні науки.
Series/Report no.: ;193
Abstract: В статті зазначено, що забезпечення конкурентоспроможності підприємств аграропродовольчої сфери національної економіки належить до першочергових завдань держави. В статті обґрунтовано базові фактори впливу на конкурентоспроможність підприємств агропродовольчої сфери. Визначено, що конкурентоспроможність підприємств залежить від чималої сукупності факторів, зокрема: фактори потенційно позитивного впливу та фактори негативного впливу. Зазначено, що вплив факторів на конкурентоспроможність підприємств агропродовольчої сфери матиме позитивний ефект за умови значного поліпшення результативності господарської діяльності та утриманні конкурентних переваг. Вплив негативних факторів на формування конкурентоспроможності підприємств є нормальним процесом ринкової економіки, хоча і не бажаним. Визначено, що ключовими моментами зниження впливу негативних факторів мають стати: мінімізація втрат усіх видів ресурсів, мобільність та гнучкість системи менеджменту підприємства, утримання конкурентних переваг підприємства в короткостроковій перспективі Визначено, що формування конкурентоспроможності підприємства має здійснюватися на всіх етапах виробництва з врахуванням ключових аспектів діяльності підприємства. Така структуризація дає змогу здійснювати цілеспрямований пошук шляхів та управлінських рішень, що забезпечать підвищення конкурентоспроможність підприємства.
Description: Маркіна І. А. Ключові аспекти формулювання конкурентоспроможності підприємств агропродоволчьої сфери / І. А. Маркіна, О.В. Варксіна // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства: Економічні науки. – Харків: ХНТУСГ, 2018. – Вип. 193. – 328 с., С. 47-56. (0,62 др.арк., з них автору належить 0,31 друк. арк.).
URI: http://dspace.pdaa.edu.ua:8080/handle/123456789/3050
Appears in Collections:Фахові видання

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
148066-320147-1-SM.pdf746.32 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.