Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.pdaa.edu.ua:8080/handle/123456789/301
Title: Обов’язкова інвентаризація: вимоги до проведення та інвентаризаційні об’єкти
Authors: Канцедал, Наталія Анатоліївна
Keywords: інвентаризація
Issue Date: 2013
Publisher: Проблеми і перспективи розвитку бухгалтерського обліку, аналізу і контролю діяльності підприємств в умовах глобалізацій них трансформацій: матеріали VIIІ Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених / [відповід. за вип.: проф. Куцик П.О.]. – Львів: Видавництво Львівської комерційної академії, 2013. – С. 51-52.
Abstract: Встановлено, що перелік облікових об’єктів, що підлягають інвентаризації на конкретному підприємстві необхідно визначати з урахуванням його організаційно-правової форми, форми власності, галузі діяльності, видів діяльності та фактичної інформації про стан господарських засобів та джерел їх формування. Уточнено зміст констатуючої частини розпорядчого документу щодо проведення інвентаризації.
URI: http://dspace.pdaa.edu.ua:8080/handle/123456789/301
Appears in Collections:Тези конференцій

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Тези_Канцедал.pdf364.98 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.