Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.pdaa.edu.ua:8080/handle/123456789/3007
Title: Значення планування прибутку торговельних підприємств
Authors: Вороніна, Вікторія Леонідівна
Keywords: прибуток
торговельні підприємства
Issue Date: 2013
Publisher: Херсон: Вид. дім «Гельветика»
Citation: Формування конкурентоспроможної національної економіки: світовий досвід та вітчизняні реалії: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., (Херсон, 19–20 квіт. 2013 р.) / ред. кол.: К. С. Шапошников [та ін.]. – Херсон: Вид. дім «Гельветика», 2013. – С. 113–114.
URI: http://dspace.pdaa.edu.ua:8080/handle/123456789/3007
Appears in Collections:Тези конференцій

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Вороніна В.Л._Тези.pdf338.02 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.