Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.pdaa.edu.ua:8080/handle/123456789/2899
Title: Бухгалтерська модель продукування економічних вигод від операційної діяльності
Authors: Вороніна, Вікторія Леонідівна
Деньга, Світлана Миколаївна
Keywords: економічні вигоди
вкладення капіталу
витрати
операційна діяльність
активи
самоінвестиції
Issue Date: 2015
Publisher: Облік і фінанси.
Citation: Деньга С. М., Вороніна В. Л. Бухгалтерська модель продукування економічних вигод від операційної діяльності // С. М. Деньга, В. Л. Вороніна // Облік і фінанси. – 2015. – № 1 (67). – С. 23-31 електронний ресурс: // http://www.afj.org.ua/ua/article/242/ (1,5 д.а.)
Series/Report no.: ;1(67)
Abstract: Метою статті є застосування підходу до дослідження суб’єкта господарської діяльності як об’єкта вкладення капіталу і побудова за цим підходом нової теоретичної моделі системи бухгалтерського обліку для задоволення інформаційних потреб інвестиційного менеджменту. Елементами бухгалтерської моделі продукування економічних вигод від операційної діяльності є: самоінвестиції, витрати на підтримання капіталу (інший сукупний дохід), витрати операційної діяльності, економічні вигоди від операційної діяльності. Застосування даного підходу дозволяє відокремити інвестиції, спрямовані назовні, від самоінвестицій суб’єкта господарювання, уточнити склад витрат операційної діяльності, розмежувати витрати фінансової діяльності і витрати на фінансування, виявити джерела покриття адміністративних витрат, виділити витрати на підтримання капіталу. Все це в підсумку сприяє підвищенню якості бухгалтерської інформації про фінансові результати у розрізі видів діяльності суб’єкта господарювання.
Description: Целью статьи является применение подхода к исследованию субъекта хозяйственной деятельности как объекта вложения капитала и построение на этой основе новой теоретической модели системы бухгалтерского учета для удовлетворения информационных потребностей инвестиционного менеджмента. Элементами бухгалтерской модели производства экономических выгод от операционной деятельности являются: самоинвестиции, расходы на поддержание капитала (прочий совокупный доход), расходы операционной деятельности, экономические выгоды от операционной деятельности. Применение данного подхода позволяет разграничить инвестиции, направленные наружу, от самоинвестиций предприятия, уточнить состав расходов операционной деятельности, разграничить расходы финансовой деятельности и расходы на финансирование предприятия, выявить источники покрытия административных расходов, выделить расходы на поддержание капитала. Все это в целом способствует повышению качества бухгалтерской информации о финансовых результатах в разрезе видов деятельности предприятия.
URI: http://dspace.pdaa.edu.ua:8080/handle/123456789/2899
Appears in Collections:Фахові видання

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Denha_Voronina_statta_rew.pdf622.02 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.