Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.pdaa.edu.ua:8080/handle/123456789/2802
Title: Моделювання процесу підготовки майбутніх товарознавців-експертів до професійної діяльності на ринку митних послуг
Authors: Мороз, Світлана Едуардівна
Keywords: Митні послуги, практико-орієнтоване навчання, професійна підготовка, товарознавець-експерт
Issue Date: 2013
Publisher: Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка
Citation: УДК 378
Abstract: Педагогічне моделювання являє собою свідому діяльність з конструювання особливих педагогічних умов, які у системі навчально-виховних заходів спрямовуються на вдосконалення кінцевого результату – якості професійної підготовки випускника ВНЗ. Стрімке зростання зовнішньої торгівлі вимагає нових підходів до підготовки товарознавців, які у якості митних посередників, за умов відповідної підготовки, зможуть забезпечувати безперешкодний рух товарів через митний кордон. У зв’язку з вищеозначеним набуває актуальності пошук шляхів удосконалення підготовки майбутніх товарознавців-експертів до професійної діяльності на ринку митних послуг.
Description: Мороз С. Е. Моделювання процесу підготовки майбутніх товарознавців-експертів до професійної діяльності на ринку митних послуг / С. Е. Мороз // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка . - 2013. - Вип. 4. - С. 124-129. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VZhDU_2013_4_23.
URI: http://dspace.pdaa.edu.ua:8080/handle/123456789/2802
ISSN: 2076-6173
Appears in Collections:076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
VZhDU_2013_4_23.pdf
  Restricted Access
375.5 kBAdobe PDFView/Open Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.