Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.pdaa.edu.ua:8080/handle/123456789/276
Title: Фінансові аспекти діяльності Полтавського земельного банку: уроки історії
Authors: Краснікова, Оксана Миколаївна
Keywords: іпотека
кредит
Issue Date: 2017
Abstract: У статті, підготовленій на основі як опублікованих джерел, так і тих, які зберігаються у Російському дер- жавному історичному архіві, проаналізовані фінансові аспекти функціонування Полтавського акціонерного земельного банку на рубежі ХІХ – ХХ ст., що дало можливість окреслити законодавчі принципи його фінансової діяльності, умови та загальні обсяги кредитування власників як земельних угідь, так і міської нерухомості. Встановлено факт абсолютної переваги земельної іпотеки над міською нерухомістю, питома вага якої у загальних обсягах виданих кредитних ресурсів була мізерною. Як виявилось у процесі аналізу фінансових результатів діяльності Полтавського земельного банку, які мав свої відділення не лише в українському регіоні, але й далеко за його межами (Кавказ і Середня Азія), саме земельна іпотека забезпечувала левову частку надходжень до його каси. Доведено, що основною умовою фінансової стабільності Полтавського земельного банку було не лише ефективне керівництво цією установою, але й розширення його відділень далеко за межами полтавського регіону та намагання тримати частину коштів у надійних столичних банках з іноземним капіталом.
URI: http://dspace.pdaa.edu.ua:8080/handle/123456789/276
Appears in Collections:Фахові видання

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2.pdf196.44 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.