Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.pdaa.edu.ua:8080/handle/123456789/275
Title: ФІЗІОЛОГІЧНІ ПОКАЗНИКИ КУРЧАТ-БРОЙЛЕРІВ ПІСЛЯ ВНУТРІШНЬОГО ЗАСТОСУВАННЯ МІНЕРАЛЬНОГО КОМПЛЕКСУ MG++ В УМОВАХ ГОСПОДАРСТВА
Other Titles: PHYSIOLOGICAL INDICES OF CHICKENS-BROILERS AFTER INTERNAL APPLICATION OF MINERAL COMPLEX MG++ IN TERMS OF ECONOMY
Authors: Бердник, Василь Петрович
Бублик, Оксана Олександрівна
Марченко, Тетяна Миколаївна
Щербак, Володимир Іванович
Трирог, О. Г.
Keywords: курчата-бройлери
біопротектор мінеральний Mg++
розчин полтавського бішофіту (РПБ)
chickens-broilers
bìoprotektor mineral Mg++
solution of Poltava bishofit (SPB)
Issue Date: Jan-2017
Publisher: ВІСНИК Полтавської державної аграрної академії
Series/Report no.: УДК;619:615.3:614.31:637;636.087.7
Abstract: Наведені результати випробування на 537 курчатах-бройлерах (635 контрольних) в умовах господарства препарату, виготовленого на основі розчину полтавського бішофіту. У курчат, яким давали препарат внутрішньо з водою, порівняно з контролем, була більшою середня жива маса тіла у 43-добовому віці на 50 г, 73-добовому – на 128 г і 111-добовому – на 103 г. До 43-добового віку загинуло із розрахунку від початкової загальної кількості 16 (2,9 %) курчатбройлерів у дослідній групі і 30 (4,72 %) у контрольній. На контрольних курчатах-бройлерах, порівняно із дослідними, мали економію на препараті, який не застосовували, і меншій кількості використаних кормів, але одержано значно більше збитків через нижчі прирости живої маси тіла та більшу кількість загиблих. Економічна вигода від застосування препарату лише до 43-добового віку курчат становить 5,8 гривень на вкладену 1 гривню.
Description: Бердник В. П., доктор ветеринарних наук, професор, Бублик О. О., кандидат ветеринарних наук, Марченко Т. М., аспірант (науковий керівник – доктор ветеринарних наук, професор В. П. Бердник) Щербак В. І., старший викладач Полтавська державна аграрна академія Трирог О. Г., керівник роботи з ветеринарного напрямку ТОВ «Лабораторія натуральних технологій», м. Полтава ФІЗІОЛОГІЧНІ ПОКАЗНИКИ КУРЧАТ-БРОЙЛЕРІВ ПІСЛЯ ВНУТРІШНЬОГО ЗАСТОСУВАННЯ МІНЕРАЛЬНОГО КОМПЛЕКСУ MG++ В УМОВАХ ГОСПОДАРСТВА // Вісник Полтавської державної аграрної академії, №1-2, 2017, ст -92-96
URI: http://dspace.pdaa.edu.ua:8080/handle/123456789/275
Appears in Collections:Фахові видання

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
19.pdf350.08 kBAdobe PDFView/Open
191.pdf239.21 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.