Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.pdaa.edu.ua:8080/handle/123456789/260
Title: НЕОБХІДНІСТЬ ЗДІЙСНЕННЯ ТА МЕХАНІЗМ РЕАЛІЗАЦІЇ ПОДАТКОВОГО ПЛАНУВАННЯ В АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ
Authors: Безкровний, Олександр Валентинович
Аранчій, Валентина Іванівна
Keywords: податки, податкове планування ,податкова оптимізація, податкове зобов'язання
Issue Date: 2013
Abstract: Доведено домінуючий вплив податкового планування на підвищення ефективності податкової політики окремих підприємств, зокрема сільськогосподарських, які наділені специфічними характеристиками у взаємовідносинах з податковими органами. Систематизовано задекларовані принципи податкового планування з позицій мірі впливу повноти їх дотримання. Впорядковано існуючу сукупність методичних підходів до здійснення податкового планування в контексті врахування особливостей податкового режиму та умов господарювання окремих платників податків. Обґрунтовано необхідність документального забезпечення податкового планування та внесено пропозиції щодо розробки спеціальних форм документів для планування податкових платежів окремим їх платником. Розроблено проект варіанту платіжного календаря для конкретного платника податків.
URI: http://dspace.pdaa.edu.ua:8080/handle/123456789/260
Appears in Collections:Фахові видання

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Безкровний_Аранчій_2013_Податкове планування.pdf534.89 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.