Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.pdaa.edu.ua:8080/handle/123456789/2470
Title: КОРЕЛЯЦІЙНІ ЗВʼЯЗКИ СЕЛЕКЦІЙНИХ ОЗНАК У СВИНЕЙ
Authors: Петренко, Максим Олександрович
Войтенко, Світлана Леонідівна
Keywords: коефіцієнт кореляції
свині
біохімічні показники крові
продуктивність
жива маса
прогнозування добору
Issue Date: 2015
Publisher: Міжвідідомчий тематичний науковий збірник «Розведення і генетика тварин»
Series/Report no.: Вип. 50;
Abstract: Викладені результати кореляційного аналізу живої маси свиней різного походження і різні періоди їх росту, біохімічних показників крові, живої маси, відгодівельних та мясних ознак.Визначені зв’язки між окремими ознаками продуктивності у свиней дали змогу зробити висновок про значну варіативність співвідносної мінливості, яка залежала як від плейотропії і походження тварин, так і оцінюваної ознаки. Спрогнозувати живу маси у двох-та чотирьохмісячному віці по живій масі поросят у 28-денному віці можна для чистопородних свиней породи ландрас, а також тварин походження ½ (Л+ВБ) і ½ (Л+ Maxter). Вміст загального білка і загального холестерину в крові досліджуваних свиней не корелював із їх живою масою у 28-денному віці, двох-та чотирьохмісячному місяці, що унеможливлює прогнозування інтенсивності росту тварин у молодому віці за біохімічними показниками крові. Найбільш ефективною буде селекція за м’ясними ознаками з огляду на достатньо тісні та достовірні коефіцієнти кореляції між показниками однієї кореляційної плеяди. Добір свиней за окремими ознаками відгодівельних ознак для покращення м’ясних ознак залежить від походження свиней.
URI: http://dspace.pdaa.edu.ua:8080/handle/123456789/2470
ISSN: 2312-0223
Appears in Collections:Фахові видання

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
КОРЕЛЯЦІЙНІ ЗВ’ЯЗКИ СЕЛЕКЦІЙНИХ ОЗНАК У СВИНЕЙ.doc79 kBMicrosoft WordView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.