Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.pdaa.edu.ua:8080/handle/123456789/240
Title: Сучасні особливості адміністрування податку на додану вартість в Україні та світі
Authors: Безкровний, Олександр Валентинович
Keywords: додана вартість, податок на додану вартість, адміністрування податку на додану вартість, бюджетоутворюючий податок, оподаткування доданої вартості в зарубіжних країнах.
Issue Date: 2017
Abstract: В науковій статті розглянуто місце і роль податку на додану вартість в системі податків на споживання. Узагальнено систему показників оцінки впливу діючої практики адміністрування податку на додану вартість на рівень наповнення бюджетів відповідних рівнів. Систематизовано зарубіжний досвід розвитку механізмів оподаткування доданої вартості крізь призму втілення фіскальної та регулюючої функцій податку на додану вартість. Акцентовано увагу на перевагах та недоліках непрямого оподаткування.
URI: http://dspace.pdaa.edu.ua:8080/handle/123456789/240
Appears in Collections:Фахові видання

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Безкровний_2017_Адміністрування ПДВ.pdf358.34 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.