Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.pdaa.edu.ua:8080/handle/123456789/228
Title: Інституціональний підхід до формування в обліку інформації про біологічні активи та сільськогосподарську діяльність
Authors: Канцедал, Наталія Анатоліївна
Keywords: глобалізація
інституціональне моделювання
біологічні активи
облікова політика
Issue Date: 2018
Publisher: ЕКОНОМІКА. ФІНАНСИ. МЕНЕДЖМЕНТ: актуальні питання науки і практики
Citation: http://efm.vsau.org/files/pdfa/4126.pdf
Series/Report no.: 1;
Abstract: Розкрито основні положення формування в обліку інформації про біологічні активи та сільськогосподарську діяльність з урахуванням інституціонального підходу. Деталізовано методологічну складову організації бухгалтерського обліку таких активів та окреслено можливості застосовування професійного судження як способу ідентифікації альтернативних варіантів реалізації облікової політики підприємства стосовно біологічних активів та сільськогосподарської діяльності. На цій основі представлена структура основних положень облікової політики, яка враховує варіантність її змістовного наповнення, зумовлену відмінностями норм МСБО 41 “Сільське господарство” від П(С)БО 30 “Біологічні активи”. Вона включає такі компоненти: 1) облікові класифікації та визнання біологічних активів як об’єктів обліку; 2) методи оцінки біологічних активів; 3) використання відповідних рахунків обліку; 4) порядок та методи нарахування амортизації; 5) витрати та доходи сільськогосподарської діяльності; 6) відображення показників щодо біологічних активів та сільськогосподарської діяльності у фінансовій звітності. Запропонована модель формування облікової політики дозволяє максимально ефективно “імпортувати” умови діяльності конкретного суб’єкта та забезпечити якісне облікове відображення інформації про біологічні активи і сільськогосподарську діяльність, що відповідатиме економічним інтересам, вимогам і запитам максимальної сукупності інститутів
URI: http://dspace.pdaa.edu.ua:8080/handle/123456789/228
Appears in Collections:Фахові видання

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
4126.pdf728.32 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.