Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.pdaa.edu.ua:8080/handle/123456789/2276
Title: Корпоративна культура як важливий чинник сталого розвитку підприємства
Authors: Сазонова, Тетяна Олександрівна
Переверзєв, Сергій Сергійович
Keywords: корпоративна культура
персонал
сталий розвиток
управління
Issue Date: Oct-2018
Publisher: Харківський держ. ун-т харч. та торг.
Series/Report no.: Фінансові механізми сталого розвитку України;Матеріали І Міжнар. наук.-практ. конф.
Abstract: Мета організаційної культури – згуртувати колектив та налаштувати на результативну діяльність, формувати високий рівень мотивації персоналу. Характерними ознаками результативної організаційної культури, орієнтованої на сталий розвиток, є використання у практиці менеджменту загальнолюдських морально-етичних норм і цінностей, системний влив на ефективність управління, зокрема через застосування індивідуалізованого підходу, командного менеджменту задля узгодження адресних і корпоративних цінностей, забезпечення кооперації праці та приведення усіх складових системи управління у відповідність із ціннісними орієнтирами підприємства.
Description: Сазонова Т. О. Корпоративна культура як важливий чинник сталого розвитку підприємства / Т. О. Сазонова, С. С. Переверзєв // Фінансові механізми сталого розвитку України : матеріали І Міжнар. наук.-практ. конф., 25-26 жовтня 2018 р. / редкол. : О. І. Черевко [та ін.] ; Харківський держ. ун-т харч. та торг. – Х. : Видавництво Іванченка І. С., 2018. – С. 370-373.
URI: http://dspace.pdaa.edu.ua:8080/handle/123456789/2276
Appears in Collections:Тези конференцій

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Тези_Сазонова_Переверзєв.pdf274.19 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.