Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.pdaa.edu.ua:8080/handle/123456789/227
Title: Адитивний і процедурний підходи як способи пізнання в методології наукових досліджень обліку
Other Titles: Additive and Procedural Approaches as Methods of Cognition in Scientific Accounting Research Methodology
Authors: Канцедал, Наталія Анатоліївна
Keywords: методологія
метод
адитивний підхід
процедурний підхід
документування
інвентаризація
оцінка
калькулювання
рахунки
подвійний запис
баланс
звітність
Issue Date: 2016
Publisher: Облік і фінанси
Citation: http://www.afj.org.ua/ua/article/346/
Series/Report no.: 1 (71);
Abstract: Метою статті є деталізація критеріальних складових, що дозволяють виявити відмінності та розмежувати адитивний і процедурний підходи до трактування методу бухгалтерського обліку. Систематизовано результати всебічного дослідження методу бухгалтерського обліку як складової методології економічної науки. Деталізовано спільні та відмінні ознаки наукових підходів до трактування методу бухгалтерського обліку (адитивного і процедурного). Визначено критерії, що дозволяють ідентифікувати та розмежувати відповідні наукові підходи. Встановлено взаємозв’язок та взаємопов’язаність елементів методу бухгалтерського обліку та спроектовано модель міжелементного зв’язку у площині загальнонаукових методів емпіричного та теоретичного пізнання. Це дозволило виявити основну спільну ознаку адитивного та процедурного підходів – взаємозалежність елементів методу бухгалтерського обліку, що ґрунтується на недоцільності їх вибіркового чи автономного застосування у практичній діяльності господарюючих суб’єктів. Обґрунтовано, що у сучасних умовах в основі методу бухгалтерського обліку має бути принцип взаємозалежності його елементів, а інструментом його адаптації до реальних економічних подій – інтелектуальний капітал (професійні знання бухгалтера).
URI: http://dspace.pdaa.edu.ua:8080/handle/123456789/227
Appears in Collections:Фахові виданняItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.