Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.pdaa.edu.ua:8080/handle/123456789/225
Title: Особливості методики інвентаризації нематеріальних активів та визнання її результатів
Other Titles: Features of Intangible Assets Inventory Technique and the Recognition of Its Results
Authors: Канцедал, Наталія Анатоліївна
Keywords: нематеріальний актив
об’єкт права
право на об’єкт
інвентаризаційний опис
Issue Date: 2014
Publisher: Облік і фінанси
Series/Report no.: №4 (66);
Abstract: Метою статті є аналіз нормативно-правового забезпечення інвентаризації нематеріальних активів та систематизація поглядів окремих авторів для виявлення проблемних питань, що потребують вирішення в частині конкретизації методики інвентаризації нематеріальних активів. Проведено дослідження норм міжнародних та національних стандартів щодо визнання нематеріальних активів. Розкрито особливості методики інвентаризації нематеріальних активів, а також способи виявлення інвентаризаційних різниць і процедурні аспекти визнання результатів інвентаризації. Уточнено етапи і обов’язкові процедури методики інвентаризації нематеріальних активів. Охарактеризовано варіанти трактування результатів інвентаризації нематеріальних активів, на основі яких визначається нестача або лишки. Обґрунтовано необхідність розрахунку фінансових ризиків для підприємств, що не володіють правами на нематеріальні активи, але фактично використовують їх у своїй діяльності.
URI: http://dspace.pdaa.edu.ua:8080/handle/123456789/225
ISSN: ISSN 2307-9878 (Print) ISSN 2518-1181 (Online)
Appears in Collections:Фахові видання

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
219-osoblivosti-metodiki-inventarizacii-nematerialnih-aktiviv-ta-viznannya-ii-rezultativ.pdf152.35 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.