Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.pdaa.edu.ua:8080/handle/123456789/2131
Title: ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ АГРОТЕХНІЧНИХ ЗАХОДІВ ШЛЯХОМ АГРОЕКОЛОГІЧНОЇ ОПТИМІЗАЦІЇ ВИКОРИСТАННЯ МАШИНО-ТРАКТОРНОГО ПАРКУ
Authors: Красильний, Вячеслав Олександрович
Шмиголь, Юлія Валентинівна
Кощенко, Олена Миколаївна
Keywords: сільськогосподарська техніка
планування
машинно-тракторний парк
економіко-математичні методи
оптимізація
математичне моделювання
Issue Date: 2008
Publisher: Основи формування продуктивності сільськогосподарських культур за інтенсивних технологій вирощування : зб. наук. праць Уманського державного аграрного університету - Умань: Уманський ДАУ, 2008. - С. 689-697.
Abstract: Стаття присвячена дослідженню існуючих методичних підходів, теоре- тичних і практичних основ управління ефективністю використання сільського- сподарської техніки на рівні підприємства, плануванню оптимального викори- стання машинно-тракторного парку при проведенні осінньо-польових робіт на основі економіко-математичних методів та ЕОМ.
Description: Красильний В.О. Підвищення ефективності агротехнічних заходів шляхом оптимізації використання машинно-тракторного парку / В.О. Красильний, Ю.В. Шмиголь, О.М. Кощенко // Основи формування продуктивності сільськогосподарських культур за інтенсивних технологій вирощування : зб. наук. праць Уманського державного аграрного університету - Умань: Уманський ДАУ, 2008. - С. 689-697.
URI: http://dspace.pdaa.edu.ua:8080/handle/123456789/2131
Appears in Collections:Фахові видання

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Krasylny.pdfстаття573.71 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.