Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.pdaa.edu.ua:8080/handle/123456789/2111
Title: РЕАЛІЗАЦІЯ МІЖНАРОДНИХ ОСВІТНІХ ТА НАУКОВИХ ПРОГРАМ У ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ ТОВАРОЗНАВЦІВ
Authors: Калашник, Олена Володимирівна
Мороз, Світлана Едуардівна
Keywords: професійна підготовка
Issue Date: 2017
Publisher: ВНЗ Укоопспілки "Полтавський університет економіки і торгівлі"
Series/Report no.: Формування професійних компетентностей при підготовці товарознавців-експертів;
Abstract: В умовах чітко окреслених євроінтеграційних пріоритетів України на фоні стрімкого зростання обсягів зовнішньої торгівлі та активної розбудови митної інфраструктури особливого значення набувають питання професійної підготовки фахівців для митної сфери. Професійна діяльність на ринку митних послуг – явище для України порівняно нове, хоча інститути митного представництва у тому чи іншому вигляді (митний брокер, митний агент) присутні в усіх економічно розвинених країнах світу. Отже, вивчення та впровадження кращого міжнародного досвіду у процес підготовки фахівців для митної галузі повною мірою відповідає вимогам часу.
URI: http://dspace.pdaa.edu.ua:8080/handle/123456789/2111
Appears in Collections:Міжнародні видання

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Калашник_Збiрник_конференції_ЕМС_2017.pdf327.81 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.