Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.pdaa.edu.ua:8080/handle/123456789/2026
Title: Применение численных методов для решения жестких систем линейных дифференциальных уравнений в задачах оценки надежности обслуживаемых систем
Authors: Поночовный, Юрий Леонидович
Одарущенко, Олег Николаевич
Одарущенко, Елена Борисовна
Keywords: критические системы управления
надежность
Issue Date: 26-Nov-2002
Publisher: Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»
Series/Report no.: Авіаційно-космічна техніка і технологія: 36. наук, праць;29
Abstract: Розглянуті питання розв’язку жорстких систем лінійних диференціальиих рівнянь у задачах оцінки надійності систем, що обслуговуються, із застосуванням математичного апарата марковських випа­дкових процесів для випадку, коли потоки відмов і відновлень апаратних і програмних компонент розподілені за експоненціальним законом. Представлено модель оцінки надійносп.мажоритарно- резервованої системи з застосуванням чисельних методів інтегрування Гіра та експоненціального. Дано рекомендації по застосування зазначених методів у задачах оцінки надійності систем, що об­слуговуються, для різних розмірностей жорстких систем диференціальних рівнянь
Description: Одарущенко О. Н., Одарущенко Е. Б., Поночовный Ю. Л. Применение численных методов для решения жестких систем линейных дифференциальных уравнений в задачах оценки надежности обслуживаемых систем // Авиационно-космическая техника и технология. – Харьков: Национальный аэрокосмический университет „ХАИ”, 2002. – Вып.35. – С.187-191
URI: http://dspace.pdaa.edu.ua:8080/handle/123456789/2026
Appears in Collections:Фахові видання

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
01.pdf412.28 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.