Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.pdaa.edu.ua:8080/handle/123456789/2024
Title: CASE- оценка критических программных систем. В 3-х томах. Том 2. Надежность
Authors: Одарущенко, Олег Миколайович
Харченко, Вячеслав Сергійович
Маєвський, Дмитро Андрійович
Поночовний, Юрій Леонідович
Руденко, Олександр Антонович
Одарущенко, Олена Борисівна
Засуха, Сергій Олексійович
Жадан, Валентина Олегівна
Живило, Сергій Володимирович
Keywords: Computer-Aided Software Engineering
Надежность информационно-управляющих систем
Issue Date: 12-May-2012
Publisher: Нац. аэрокосмический ун-т "Харьк. авиац. ин-т”
Abstract: Викладено матеріали досліджень та розробок у сфері оцінювання якості, надійності і функціональної безпеки програмних засобів і систем (ПС), які є частиною інформаційно- керуючих систем (ІКС) для критичних застосувань. Описані методи і технології оцінювання ПС, що базуються на CASE (Computer-Aided Software Engineeгing)-пiдxoдi - використанні комп’ютеризованих засобів забезпечення якості та її складових для ПС і ІКС.
Description: Тритомник (том 1 - Якість, том 2 - Надійність, том З - Безпека) описує теоретичні і прикладні аспекти курсів Safeware engineering foundations. High availability systems and technologies. Formal methods-based technologies for safeware, a також тренінг-модулів Safety-case- oriented techniques and tools, що розроблено за проектом TEMPUS-SAFEGUARD National Safeware Engineering Network of Centres of Innovative Academia-Industry Handshaking. Том 2 описує методи і технології оцінки надійності ПС, що базуються на теорії динаміки та її застосуваннях, імовірнісних моделях надійності і готовності з урахуванням вторинних дефектів, багатофрагментних марковських моделях обслуговуваних ІКС і аналізі еволюціонуючих систем з оперативною верифікацією. Для студентів, аспірантів та викладачів університетів відповідних спеціальностей, інженерів та дослідників у сфері якості та безпеки ПС та ІКС.
URI: http://dspace.pdaa.edu.ua:8080/handle/123456789/2024
ISBN: 978-966-662-255-9
Appears in Collections:Монографії

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
КОКПС.pdf205.76 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.