Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.pdaa.edu.ua:8080/handle/123456789/1916
Title: Моделювання варіантів взаємодії елементів методу бухгалтерського обліку
Authors: Канцедал, Наталія Анатоліївна
Keywords: облік
елементи методу бухгалтерського обліку
документування
інвентаризація
оцінка
калькулювання
бухгалтерські рахунки
подвійний запис
бухгалтерський баланс
звітність
Issue Date: 2011
Publisher: ДВНЗ "Запорізький національний універсистет"
Abstract: Сформульовано нові підходи до розуміння змісту, класифікації та взаємозв’язку методичних прийомів бухгалтерського обліку, орієнтованих на вимоги сучасної економічної теорії, економічних механізмів та потреб менеджменту. Запропоновано вдосконалену структуру взаємодії елементів методу бухгалтерського обліку, що сприятиме формуванню професійного світогляду бухгалтера та забезпечить достовірність облікового вимірювання об’єктів у практичній діяльності.
Description: Канцедал Н.А. Моделювання варіантів взаємодії елементів методу бухгалтерського обліку / Н.А.Канцедал // Вісник запорізького національного університету: Збірник наук. праць. Економічні науки – 2011. – № 2 (10). – С.144-149.
URI: http://dspace.pdaa.edu.ua:8080/handle/123456789/1916
Appears in Collections:Фахові видання

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kantsedal_2011_Modeliuvannia_variantiv_vzaemodii.pdf6.27 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.