Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.pdaa.edu.ua:8080/handle/123456789/1798
Title: Волоконно-оптичний датчик фізичних величин
Authors: Костенко Олена Михайлівна, Кошовий Микола Дмитрович
Кошова Ірина Іванівна, Дергачов Володимир Андрійович
Keywords: джерело випромінювання
світловод розгалужувача
Issue Date: 2017
Publisher: ДП "Український іститут інтелектуальної власності"
Abstract: Волоконно-оптичний датчик фізичних величин містить джерело випромінювання, світловод розгалужувача, оптичний розгалужувач, вхідні, чутливі і вихідні світловоди та приймачі робочого і опорного каналів, реєструючий пристрій, блок перетворення, оброблення, зберігання та відображення інформації. Введено додатковий опорний канал, а виходи приймачів опорних каналів підключені до логічного блока і блока порівняння, який під'єднано до логічного блока, з'єднаного з реєструючим пристроєм.
Description: Патент №121092, Україна, МПК G01В 11/16. Волоконно-оптичний датчик фізичних величин / Кошовий М.Д., Дергачов В.А., Кошова І.І., Костенко О.М.; Заявник і патентоволодар Нац. аерокосм. ун-т ім. М.Є. Жуковського «ХАІ». – №U2017 05865; заявл. 12.06.2017; опубл. 27.11.2017, Бюл. №22.
URI: http://dspace.pdaa.edu.ua:8080/handle/123456789/1798
Appears in Collections:Патенти

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Волоконно-оптичний датчик фізичних величин.pdf169.67 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.