Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.pdaa.edu.ua:8080/handle/123456789/1796
Title: Автоматизована система проведення багатофакторного експерименту
Authors: Костенко Олена Михайлівна, Кошовий Микола Дмитрович
Кошова Ірина Іванівна, Дергачов Володимир Андрійович
Павлик Ганна Володимирівна
Keywords: автоматизована система
багатофакторний експеримент
Issue Date: 2017
Publisher: ДП "Український іститут інтелектуальної власності"
Abstract: Автоматизована система проведення багатофакторного експерименту містить суматор, два блоки пам'яті, блок допускового контролю, керуючий вхід, виходи значень рівнів факторів, входи номера варіанта, блок керування, дві групи інформаційних виходів, перетворювач, блок датчиків.
Description: Патент №119811, Україна, МПК G06F 17/00. Автоматизована система проведення багатофакторного експерименту / Кошовий М.Д., Кошова І.І., Дергачов В.А., Павлик Г.В., Костенко О.М.; Заявник і патентоволодар Нац. аерокосм. ун-т ім. М.Є. Жуковського «ХАІ». – №U2017 03727; заявл. 18.04.2017; опубл. 10.10.2017, Бюл. №19.
URI: http://dspace.pdaa.edu.ua:8080/handle/123456789/1796
Appears in Collections:ПатентиItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.