Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.pdaa.edu.ua:8080/handle/123456789/1794
Title: Фотоелектричний перетворювач кутових переміщень
Authors: Костенко Олена Михайлівна, Кошовий Микола Дмитрович
Дергачов Володимир Андрійович, Заболотний Олександр Віталійович
Кошова Ірина Іванівна
Keywords: Фотоелектричний перетворювач кутових переміщень
кодовий диск
джерело випромінювання
фотоприймачі
Issue Date: 2017
Publisher: ДП "Український іститут інтелектуальної власності"
Abstract: Фотоелектричний перетворювач кутових переміщень містить встановлений на валу кодовий диск, джерело випромінювання, два фотоприймачі, виходи яких під'єднані до логічної схеми, що своїми виходами з'єднана із реверсивним лічильником. Введені світловоди, які оптично зв'язують джерело випромінювання і фотоприймачі, а на торцевій поверхні кодового диска з відповідною дискретністю нанесені відбиваючі та не відбиваючі світло ділянки.
Description: Патент №119374, Україна, МПК G01В 11/26. Фотоелектричний перетворювач кутових переміщень / Кошовий М.Д., Заболотний О.В., Дергачов В.А, Костенко О.М., Кошова І.І.; Заявник і патентоволодар Нац. аерокосм. ун-т ім. М.Є. Жуковського «ХАІ». – №U2017 02898; заявл. 27.03.2017; опубл. 25.09.2017, Бюл. №18.
URI: http://dspace.pdaa.edu.ua:8080/handle/123456789/1794
Appears in Collections:ПатентиItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.