Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.pdaa.edu.ua:8080/handle/123456789/1792
Title: Волоконно-оптичний датчик тиску
Authors: Костенко Олена Михайлівна, Кошовий Микола Дмитрович
Кошова Ірина Іванівна, Дергачов Володимир Андрійович
Рожнова Тетяна Григорівна
Keywords: Волоконно-оптичний датчик тиску
джерело оптичного випромінювання
чутливий елемент
Issue Date: 2017
Publisher: ДП "Український іститут інтелектуальної власності"
Abstract: Волоконно-оптичний датчик тиску містить джерело оптичного випромінювання, чутливий елемент, який включає в собі призму повного внутрішнього відбиття, відбиваючу мембрану, виконану з п'єзоматеріалу прокладку з електричними контактами і розташовану між призмою повного внутрішнього відбиття і відбиваючою мембраною, приймач оптичного випромінювання, а також світловоди, що з'єднують джерело і приймач оптичного випромінювання, підключений до блока обробки інформації, причому додатково введено (n-1) виконаних з п'єзоматеріалу ізольованих прокладок з електричними контактами і блок комутації, що своїм входом під'єднаний до блока обробки інформації, а виходами - до електричних контактів ізольованих прокладок, де n - кількість піддіапазонів вимірювання тиску.
Description: Пататент №119363, Україна, МПК G01L 11/02. Волоконно-оптичний датчик тиску / Кошовий М.Д., Дергачов В.А, Кошова І.І., Костенко О.М., Рожнова Т.Г.; Заявник і патентоволодар Нац. аерокосм. ун-т ім. М.Є. Жуковського «ХАІ». – №U2017 02823; заявл. 27.03.2017; опубл. 25.09.2017, Бюл. №18.
URI: http://dspace.pdaa.edu.ua:8080/handle/123456789/1792
Appears in Collections:Патенти

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Волоконно-оптичний датчик тиску.pdf189.82 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.