Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.pdaa.edu.ua:8080/handle/123456789/1790
Title: Перетворювач лінійних переміщень штока пневмоциліндра в цифровий код
Authors: Костенко Олена Михайлівна, Кошовий Микола Дмитрович
Кошова Ірина Іванівна, Заболотний Олександр Віталійович
Keywords: перетворювач лінійних переміщень
шток пневмоциліндра
цифровий код
Issue Date: 2017
Publisher: ДП "Український іститут інтелектуальної власності"
Abstract: Перетворювач лінійних переміщень штока пневмоциліндра в цифровий код містить циліндр, поршень, шток, захисний кожух, фланець, рознімну шайбу, яку змонтовано на ущільнюючій стінці циліндра, кодову маску на поверхні штока, що виконана у вигляді світловідбиваючих і світлопоглинаючих ділянок, освітлювачі і фотоприймачі, які розташовані напроти маски під рівними кутами. По два напроти ділянок маски розміщено 2(n-1) датчиків, кожний з яких містить освітлювач і фотоприймач, що відповідають старшим розрядам, із зміщенням від лінії зчитування коду на відстані k 2 k 2 2 q l    , де k - номер розряду (k=2, 3, 4,…); n 2 360 q   ; n - кількість розрядів кодової маски. Виходи всіх фотоприймачів підключені до блока зчитування інформації.
Description: Патент №116559, Україна, МПК G01B 11/00. Перетворювач лінійних переміщень штока пневмоциліндра в цифровий код / Кошовий М.Д., Заболотний О.В., Кошова І.І., Костенко О.М.; Заявник і патентоволодар Нац. аерокосм. ун-т ім. М.Є. Жуковського «ХАІ». – №U2016 12585; заявл. 09.12.2016; опубл. 25.05.2017, Бюл. №10.
URI: http://dspace.pdaa.edu.ua:8080/handle/123456789/1790
Appears in Collections:ПатентиItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.