Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.pdaa.edu.ua:8080/handle/123456789/1789
Title: Автоматизована система пошуку оптимального плану багатофакторного експерименту
Authors: Костенко Олена Михайлівна, Кошовий Микола Дмитрович
Кошова Ірина Іванівна, Дергачов Володимир Андрійович
Павлик Ганна Володимирівна
Keywords: автоматизована система пошуку
оптимальний план
багатофакторний експеримент
Issue Date: 2017
Publisher: ДП "Український іститут інтелектуальної власності"
Abstract: Автоматизована система пошуку оптимального плану багатофакторного експерименту містить керуючий вхід, інформаційний вихід, перший блок пам'яті, блок порівняння, елемент затримки, блок керування, формувач перетворень, блок перетворення плану експерименту, блок оцінки характеристик плану експерименту, два елементи АБО, другий блок пам'яті, причому керуючий вхід з'єднаний з першим входом блока керування, перший вихід блока керування з'єднаний з інформаційним виходом, другий вихід блока керування з'єднаний з першим входом першого елемента АБО та першим входом другого елемента АБО, другі виходи блока керування з'єднані з входами формувача перетворень, виходи якого з'єднані з входами блока перетворення плану експерименту, та входами другого блока пам'яті, виходи блока перетворення плану експерименту з'єднані з першою групою входів блока оцінки характеристик плану експерименту. При цьому система містить третій блок пам'яті, виходи якого з'єднані з другою групою входів блока оцінки характеристик плану експерименту.
Description: Патент №116558, Україна, МПК G06F 17/00. Автоматизована система пошуку оптимального плану багатофакторного експерименту / Кошовий М.Д., Кошова І.І., Костенко О.М., Дергачов В.А, Павлик Г.В.; Заявник і патентоволодар Нац. аерокосм. ун-т ім. М.Є. Жуковського «ХАІ». – №U2016 12573; заявл. 09.12.2016; опубл. 25.05.2017, Бюл. №10.
URI: http://dspace.pdaa.edu.ua:8080/handle/123456789/1789
Appears in Collections:ПатентиItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.