Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.pdaa.edu.ua:8080/handle/123456789/1788
Title: Пристрій перетворення планів багатофакторного експерименту
Authors: Костенко Олена Михайлівна, Кошовий Микола Дмитрович
Кошова Ірина Іванівна, Дергачов Володимир Андрійович
Павлик Ганна Володимирівна
Keywords: пристрій перетворення планів
багатофакторний експеримент
Issue Date: 2017
Publisher: ДП “Український інститут інтелектуальної власності”
Abstract: Пристрій перетворення планів багатофакторного експерименту містить генератор імпульсів, керуючий вхід, елемент І, елемент НІ, двійковий лічильник, блок порівняння, входи завдання кількості дослідів, перший блок пам'яті, елемент затримки, інформаційний вихід, другий блок пам'яті, групу інформаційних входів, мультиплексом. Додатково містить входи завдання номеру перетворення, суматор, причому виходи двійкового лічильника з'єднані з першою групою входів суматора, входи завдання номеру перетворення з'єднані з другою групою входів суматора, виходи якого з'єднані з інформаційними входами першого блока пам'яті.
Description: Патент №116557, Україна, МПК G06F 17/00. Пристрій перетворення планів багатофакторного експерименту / Кошовий М.Д., Кошова І.І., Костенко О.М., Дергачов В.А, Павлик Г.В.; Заявник і патентоволодар Нац. аерокосм. ун-т ім. М.Є. Жуковського «ХАІ». – №U2016 12572; заявл. 09.12.2016; опубл. 25.05.2017, Бюл. №10.
URI: http://dspace.pdaa.edu.ua:8080/handle/123456789/1788
Appears in Collections:ПатентиItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.