Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.pdaa.edu.ua:8080/handle/123456789/1769
Title: Бюджетний менеджмент
Other Titles: Навчально-методичний посібник для аудиторної та самостійної роботи з дисципліни Бюджетний менеджмент для здобувачів вищої освіти за освітньо-професійною програмою Фінанси, банківська справа та страхування, за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» денної та заочної форм навчання
Authors: Глущенко, Юлія Анатоліївна
Issue Date: 2018
Publisher: Полтавська державна аграрна академія
Abstract: Навчально-методичний посібник для аудиторної та самостійної роботи з дисципліни Бюджетний менеджмент для здобувачів вищої освіти за освітньо-професійною програмою Фінанси, банківська справа та страхування, за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» денної та заочної форм навчання обговорений і схвалений на засіданні кафедри фінансів і кредиту (протокол № 18 від 10 квітня 2017 р.).
URI: http://dspace.pdaa.edu.ua:8080/handle/123456789/1769
Appears in Collections:Підручники і посібники

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Бюдж_мен_2018.docНавчально-методичний посібник для аудиторної та самостійної роботи з дисципліни Бюджетний менеджмент для здобувачів вищої освіти за освітньо-професійною програмою Фінанси, банківська справа та страхування, за спеціа-льністію 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» денної та заочної форм навчання. – Полтава: РВВ ПДАА, 2018. – 88 с.149 kBMicrosoft WordView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.