Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.pdaa.edu.ua:8080/handle/123456789/1739
Title: Напрями управління прибутком підприємств
Authors: Вороніна, Вікторія Леонідівна
Мілька, Алла Іванівна
Keywords: прибуток
управління
Issue Date: 2-Nov-2018
Publisher: Полтава : ПУЕТ
Citation: матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» «Соціально-економічні та правові чинники розвитку національної економіки України: облікові, аналітичні та контрольні аспекти в сучасних умовах інтеграційних процесів» (м. Полтава, 22 листопада 2018 року). – Полтава : ПУЕТ, 2018. – 345 с. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM). – Текст укр., рос., англ. мовами. С. 321-323
URI: http://dspace.pdaa.edu.ua:8080/handle/123456789/1739
ISBN: 978-966-184-330-0
Appears in Collections:Тези конференцій

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Конференція 22.11.18-Полтава.pdf3.91 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.