Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.pdaa.edu.ua:8080/handle/123456789/1671
Title: ЕНЕРГЕТИЧНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ ТА ЙОГО ЗНАЧЕННЯ В СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ
Other Titles: ENERGY MANAGEMENT AND ITS SIGNIFICANCE IN AGRICULTURAL ENTERPRISES
Authors: Федірець, Олег Володимирович
Яремчук, Михайло Олександрович
Корсунська, Дарина Євгеніївна
Keywords: енергетичний менеджмент
сільськогосподарське підприємство
енергозаощадження
енергоефективність
планування енерговикористання
Issue Date: 2018
Publisher: РВВ Луцького національного технічного університету
Series/Report no.: Економічний форум;4
Abstract: Статтю присвячено комплексному аналізу теоретичних та практичних аспектів формування енергетичного менеджменту в сільськогосподарських підприємствах. Теми дослідження розкрита на основі проведених досліджень щодо головних умов та тенденцій реалізації енергоощадних рішень в аграрних підприємствах України. Актуальність дослідження визначається тим, що енергозаощадження відіграє ключову роль в забезпеченні успішної діяльності підприємств. Також встановлено, що в основі механізму енергетичного менеджменту має бути швидка і адекватна реакція підприємства на зміну умов функціонування. На підставі проведених досліджень визначено, що для сільськогосподарських підприємств управління енергоспоживанням має включати планування енергоспоживання та організацію його здійснення.
Description: Федірець О. В. Енергетичний менеджмент та його значення в сільськогосподарських підприємствах / О. В. Федірець, М. О. Яремчук, Д. Є. Корсунська // Економічний форум. – Луцьк: ЛНТУ, 2018. – № 4 – С. 132-138
URI: http://dspace.pdaa.edu.ua:8080/handle/123456789/1671
ISSN: 2308-8559
Appears in Collections:Фахові видання

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Стаття Федірець.pdf364.52 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.