Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.pdaa.edu.ua:8080/handle/123456789/161
Title: Фінанси підприємств
Authors: Аранчій, Валентина Іванівна
Чумак, Валентина Дмитрівна
Бражник, Людмила Василівна
Keywords: Фінанси підприємств
Issue Date: 2018
Abstract: У навчальному посібнику по дисципліні «Фінанси підприємств» розглянуто питання організації фінансової роботи на підприємстві, розкрито механізм формування фінансових ресурсів, порядок їх використання і планування надходжень, рух грошових потоків та визначення фінансових результатів діяльності підприємств, їх оподаткування. Викладено забезпечення суб’єктів господарської діяльності основним та оборотним капіталом, методику проведення аналізу фінансового стану підприємства та визначення факторів, що випливають на стабільність розвитку підприємства. До теоретичного матеріалу додано тестові завдання для самоперевірки, приклади та завдання для самостійного розв'язку; критерії оцінювання знань здобувачів вищої освіти, що здійснюються за стобальною системою з подальшим її переведенням у ЄCTS. Навчальний посібник має ілюстративність, супроводжується достатньою кількістю схем, рисунків, формул.
Description: Затверджено до друку Вченою радою Полтавської державної аграрної академії як навчальний посібник для здобувачів вищої освіти
URI: http://dspace.pdaa.edu.ua:8080/handle/123456789/161
Appears in Collections:Підручники і посібники

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Макет_Aranchii_Chumak_Brazhnyk(2018)(2).pdf1.6 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.