Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.pdaa.edu.ua:8080/handle/123456789/1608
Title: Основи творення машин
Authors: Бучинський, Мирослав Яремович
Горик, Олексій Володимирович
Чернявський, Анатолій Миколайович
Яхін, Сергій Валерійович
Keywords: машина
механізм
творення
моделювання
інтелектуальна власність
технічна система
конструювання
технічний рівень
Issue Date: 13-Apr-2017
Publisher: НТМТ, Харків
Citation: Бучинський М.Я., Горик О.В., Чернявський А.М., Яхін С.В. ОСНОВИ ТВОРЕННЯ МАШИН / [За редакцією О.В. Горика, доктора технічних наук, професора, заслуженого працівника народної освіти України]. – Харків : Вид-во «НТМТ», 2017. — 448 с. : 52 іл. ISBN 978-617-578-281-1
Abstract: У підручнику висвітлено принципи розвитку технічних систем, презентовано актуалізовану теорію, необхідну для ефективної практики творення нових машин та механізмів. Подано як фундаментальні проблемі питання, які виникають перед інженерами при проектуванні й конструюванні нової техніки, так і прикладні задачі, пов’язанні з впровадженням, експлуатацією й модернізацією технічних систем. Подана в підручнику інформація не дає відповіді на конкретні питання, наприклад, як створити певну машину, які технічні розрахунки слід виконати і таке інше. Автори намагалися сконцентрувати технічну інформацію та розкрити підходи до самостійного подолання творчих перепон задля стимулювання здобувачів вищої освіти до інтелектуальної діяльності – активного продуктивного мислення, пошуку та аргументації шляхів власного розв’язання технічних задач, як альтернативи звичному накопиченню знань. Беручи за основу матеріали відомих авторитетних джерел щодо цієї тематики, автори, поряд із класичними, пропонують і своє бачення щодо основ творення машин та сучасних шляхів розвитку цієї галузі знань і творчої діяльності людини. Інформація, викладена в книзі, на нашу думку, є актуальною, має багатоплановий характер підходу до творення машин. Сподіваємося, що пропонований підручник зацікавить не тільки здобувачів вищої технічної освіти, а також зможе стати в нагоді конструкторам й інженерам, які займаються проектуванням, виробництвом й експлуатацією машин різного призначення та об’єктів нової техніки.
Description: Підручник спрямований на розвиток творчого мислення та професійної компетентності здобувачів вищої освіти з метою втілення науково-технічних ідей в реальні конструкції машин, впровадження нових технічних рішень у виробництво. В основу висвітлення алгоритму творення машин покладено історичний досвід появи перших об’єктів техніки й сучасні принципи розвитку машинобудування. Звернуто увагу на основи інженерної творчості, правила творення нової техніки та основи проектно-конструкторської діяльності Розділи, присвячені приводу і механізмам передачі руху та різним конструкційним матеріалам логічно доповнюють цілісність викладення матеріалу. Не залишилися поза увагою й питання технічної експлуатації машин. Наведено приклади творення машин, які висвітлюють практичний хід інженерної думки при творенні нового. Для здобувачів вищої освіти механічних спеціальностей вищих навчальних закладів, які вивчають за скороченими програмами курси «Теорія і технологія наукових досліджень», «Філософія техніки», «Теорія технічних систем», «Основи технічної творчості», «Основи створення нової техніки» та інші, що пов’язані із творенням нових машин, а також для практичного використання в інженерній діяльності.
URI: http://dspace.pdaa.edu.ua:8080/handle/123456789/1608
ISBN: 978-617-578-281-1
Appears in Collections:Підручники і посібники

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BOOK_MASHINE_FINAL.pdfПідручник ОСНОВИ ТВОРЕННЯ МАШИН (За редакцією О.В. Горика, доктора технічних наук, професора, заслуженого працівника народної освіти України)5.75 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.