Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.pdaa.edu.ua:8080/handle/123456789/1603
Title: ТЕХНОЛОГІЯ ЗАСТОСУВАННЯ ПРЕМІКСІВ РІЗНОГО СКЛАДУ У СВИНАРСТВІ
Authors: Коробка, Анатолій Вікторович
Рак, Тетяна Михайлівна
Конкс, Тетяна Миколаївна
Keywords: премікс
раціон
хелатні сполуки
годівля
Issue Date: Oct-2018
Publisher: ПДАА
Abstract: Дослідження присвячено технологічному обґрунтуванню доцільності дозованого використання у годівлі свиней преміксів, до складу яких входять солі різної хімічної природи. Теоретично обґрунтовано й експериментально доведено індиферентний вплив солей мікроелементів різної хімічної природи при їх моновикористанні у складі преміксу КС-5 на продуктивність тварин. Отримані результати проведених досліджень дали змогу зробити такі висновки, що оптимальним рівнем введення преміксу до складу раціону є рівень 2,0 % , що підтверджується витратами корму на 1 кг приросту живої маси, які в цій групі склали 3,9 корм. од., проти контролю – 4,3 корм. од. Застосування преміксів, які в своєму складі мають різні форми мікроелементів, особливо з вуглекислих солей, позитивно вплинули на ріст і розвиток молодняку, та підвищили рентабельність виробництва свинини.
URI: http://dspace.pdaa.edu.ua:8080/handle/123456789/1603
Appears in Collections:Фахові видання

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Стаття в ПДАА.doc127.5 kBMicrosoft WordView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.