Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.pdaa.edu.ua:8080/handle/123456789/1554
Title: Фінансовий менеджмент у банку
Authors: Глущенко, Юлія Анатоліївна
Аранчій, Валентина Іванівна
Issue Date: 2018
Publisher: Полтавська державна аграрна академія
Abstract: Навчальний посібник складено відповідно навчальної програми дисципліни «Фінансовий менеджмент у банку». Він розрахований для здобувачів вищої освіти денної і заочної форм навчання за ступенем «Магістр» за освітньо-професійною програмою Фінанси, банківська справа та страхування, за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» галузі знань 07 «Управління і адміністрування». В навчальному посібнику розглянуті теоретико-методологічні основи організації та практичні аспекти управління в банку. Викладення лекційного матеріалу посібника передбачало використання схем, рисунків, таблиць. До кожної із тем дисципліни запропоновані контрольні питання для обговорення та тестові завдання на практичних заняттях для перевірки рівня засвоєння матеріалу.
URI: http://dspace.pdaa.edu.ua:8080/handle/123456789/1554
Appears in Collections:Підручники і посібники

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Фінменеджмент у банку_Глущенко_репозитарій (1).docГлущенко Ю. А., Аранчій В. І. Фінансовий менеджмент у банку : навч. посіб. Полтава : ПДАА, 2018. 194 с.148.5 kBMicrosoft WordView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.