Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.pdaa.edu.ua:8080/handle/123456789/1472
Title: ЗАСОБИ І МЕТОДИ СПЕЦИФІЧНОЇ ПРОФІЛАКТИКИ МІКОПЛАЗМОЗУ СВИНЕЙ
Authors: Бердник, Василь Петрович
Бублик, Оксана Олександрівна
Бердник, Ірина Юріївна
Keywords: специфічна профілактика
мікоплазма
вакцина
поросята сисуни
свиноматки
мікробіологічні методи дослідження
Issue Date: Sep-2015
Publisher: ПОЛТАВСЬКА ДЕРЖАВНА АГРАРНА АКАДЕМІЯ
Series/Report no.: УДК;619:616.988.74:636.4
Abstract: Стаття присвячена вивченню методів специфіч- ної профілактики мікоплазмозу свиней в Україні. Ре- зультати численних досліджень показують, що в господарствах України збудниками мікоплазмозу свиней (МС) частіше всього є M. hyorhinis, M. arginini, M. hyosynoviae i рідше М. hyopneumoniae та Acholeplasma ( A.) laidlawii. Звідси виходить, що вакцини треба готувати із застосуванням штамів названих видів мікоплазм і ахолеплазми. Застосування вакцин з інактивованих збудників мають значно нижчу ефек- тивність у порівнянні з неінактивованими вакцина- ми, які вводять у дихальні шляхи.
Description: Бердник В. П., доктор ветеринарних наук, Бублик О. О., кандидат ветеринарних наук, Бердник І. Ю., кандидат біологічних наук, Щербак В. І., старший викладач Полтавська державна аграрна академія ЗАСОБИ І МЕТОДИ СПЕЦИФІЧНОЇ ПРОФІЛАКТИКИ МІКОПЛАЗМОЗУ СВИНЕЙ Рецензент – доктор ветеринарних наук Б. П. Киричко ВIСНИК ПОЛТАВСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АГРАРНОЇ АКАДЕМІЇ, №3 (78), 2015
URI: http://dspace.pdaa.edu.ua:8080/handle/123456789/1472
Appears in Collections:Фахові видання

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
18.pdf306.96 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.